โครงการ Discover Malaysia รุ่น ๒

pink-garden

สิ่งที่ต้องเตรียม

กำหนดการทัศนศึกษา

malayvinil2014-small

จากการตอบรับที่ดีในโครงการทัศนศึกษา Discover Malaysia รุ่นที่ ๑ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง จัดทำโครงการทัศนศึกษา Discover Malaysia รุ่นที่ ๒ ขึ้นสำหรับนักเรียนและท่านผู้ปกครองที่สนใจในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ โดยมีกำหนดเดินทางวันที่ ๕ ถึง ๘ เมษายน ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๑

รุ่นที่ ๑

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับภาคใต้ของไทย ดังนั้นหลังจากการเปิดประตูอาเซียน ชาวมาเลเซียจะเป็นต่างชาติที่เราต้องพบปะบ่อยที่สุด นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีความก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน
ประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับระหว่างการเดินทาง ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ จะก่อให้เกิดการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนัก ที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการพัฒนาตนเอง


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ  DiscoverMalaysia รุ่น  2

plan

ชมภาพรุ่นที่ 1 

กัวลาลัมเปอร์

kuala-lumpur

01

ปุตราจายา

putrajaya

03

เก็นติ้ง

5222fddece5c2-resorts-world-genting

02

โรงแรม

bintang-5

bintang-10
bintang-2

สถาบัน London English Academy

about-LEA

lea

บรรยากาศแคมป์ Discover Malaysia รุ่นที่ 1 (Day 1)

บรรยากาศแคมป์ Discover Malaysia รุ่นที่ 1 (Day 2-1)

บรรยากาศแคมป์ Discover Malaysia รุ่นที่ 1 (Day 2-2)

บรรยากาศแคมป์ Discover Malaysia รุ่นที่ 1 (Day 3)

LET’S ROLL!!!!

IMG_0060

Enjoyed observing the roadside scenery and answered some interesting questions…….before everyone fell asleep LOL

IMG_0051

IMG_0058

IMG_0060

All the pics were shaky because we were driving ^^;;

Stopped at Khon Thai Restaurant for lunch before crossing the Penang Bridge.

Seemed like everyone was very hungry….well, we left our house since 5 am!!!

Still there was a lot of food left that we had to 打包 (ต่าเปา take away ใส่ถุงกลับบ้าน)

IMG_0066

IMG_0072

P’ Max was smiling handsomely beside N’ Nim. He basically took care of N’ Nim throughout the whole trip.

Even though P’ Max body is small but his heart is larger than the Pacific Ocean ^____^//

IMG_0084

IMG_0086

The last few shots before we hopped back onto the bus and headed toward Penang Island🙂

Arrived at the turtle temple – Kek Lok Si. Now at those turtles!!!! Whoa!!!

IMG_0104

 

IMG_0078

IMG_0084

IMG_0098
IMG_0106

IMG_0110

Inside the temple….there were more than 10,000 Buddha images!!!!!!!

Here’s the prove!!!!

IMG_0118

IMG_0122

Tawan was calmly praying…..but what were you doing there Max???

IMG_0126

Next stop was the Thai and Burmese temple which were located just across the street.

IMG_0133

IMG_0135

Checked in the hotel after battling with the sun and the temperature (sizzling hot  =___=;;) for one whole day.

IMG_0158

IMG_0157

IMG_0140

Oum….you shouldn’t do that to your brother….P’Boon is suffocated!!!!

IMG_0145

IMG_0148

IMG_0150


IMG_0144 IMG_0155