โครงการ Discover Malaysia รุ่น ๒

pink-garden

สิ่งที่ต้องเตรียม

กำหนดการทัศนศึกษา

malayvinil2014-small

จากการตอบรับที่ดีในโครงการทัศนศึกษา Discover Malaysia รุ่นที่ ๑ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง จัดทำโครงการทัศนศึกษา Discover Malaysia รุ่นที่ ๒ ขึ้นสำหรับนักเรียนและท่านผู้ปกครองที่สนใจในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ โดยมีกำหนดเดินทางวันที่ ๕ ถึง ๘ เมษายน ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๑

รุ่นที่ ๑

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับภาคใต้ของไทย ดังนั้นหลังจากการเปิดประตูอาเซียน ชาวมาเลเซียจะเป็นต่างชาติที่เราต้องพบปะบ่อยที่สุด นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีความก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน
ประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับระหว่างการเดินทาง ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ จะก่อให้เกิดการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนัก ที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการพัฒนาตนเอง


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ  DiscoverMalaysia รุ่น  2

plan

ชมภาพรุ่นที่ 1 

กัวลาลัมเปอร์

kuala-lumpur

01

ปุตราจายา

putrajaya

03

เก็นติ้ง

5222fddece5c2-resorts-world-genting

02

โรงแรม

bintang-5

bintang-10
bintang-2

สถาบัน London English Academy

about-LEA

lea