รูปภาพ

PLCS 1/2016 Schedule is right HERE!!!

ตารางเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1/2016

Document-page-001

Congratulations to our new AFS student!

N' Muay

N’ Muay

Congratulations to Miss Sucheera Wateprasit (PLCS student of 2 years)  who has won the AFS scholarship to be a new exchange student in Belgium for the academic year of 2015-2016.

บรรยากาศเรียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ฝึกสนทนาภาษาจีน

                                                                                       ฝึกสนทนาภาษาจีน

บรรยากาศการเรียน Conversational English

Follow all the hints given and discover the treasure! Learning how to tell directions while having fun ^^ This is PLCS students all-time favorite activity.

Follow all the hints given and discover the treasure! Learning how to tell directions while having fun ^^ This is PLCS students all-time favorite activity.