รูปภาพ

PLCS 1/2016 Schedule is right HERE!!!

ตารางเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1/2016

Document-page-001

Discover Singapore รุ่นที่ 3 ตอนที่ 1 ‘Leaving for KL!’

การเดินทางวันที่ 1 : พัทลุง – กัวลาลัมเปอร์

การเรียนรู้ :

  • ทักทายเพื่อนใหม่
  • กรอกใบขาเข้า ขาออกประเทศไทย
  • การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • เงินตราประเทศมาเลเซียและอัตราแลกเปลี่ยน
  • เกร็ดความรู้รัฐเคดาห์ เปอร์ลิส ซะลังงอ
  • ภาษาบาฮาซา
  • การสั่งอาหาร
  • คำศัพท์ของใช้บนโต๊ะอาหารและโรงแรม

Congratulations to our new AFS student!

N' Muay

N’ Muay

Congratulations to Miss Sucheera Wateprasit (PLCS student of 2 years)  who has won the AFS scholarship to be a new exchange student in Belgium for the academic year of 2015-2016.

บรรยากาศเรียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ฝึกสนทนาภาษาจีน

                                                                                       ฝึกสนทนาภาษาจีน

บรรยากาศการเรียน Conversational English

Follow all the hints given and discover the treasure! Learning how to tell directions while having fun ^^ This is PLCS students all-time favorite activity.

Follow all the hints given and discover the treasure! Learning how to tell directions while having fun ^^ This is PLCS students all-time favorite activity.