Discover Singapore รุ่นที่ 3 ตอนที่ 1 ‘Leaving for KL!’

การเดินทางวันที่ 1 : พัทลุง – กัวลาลัมเปอร์

การเรียนรู้ :

  • ทักทายเพื่อนใหม่
  • กรอกใบขาเข้า ขาออกประเทศไทย
  • การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • เงินตราประเทศมาเลเซียและอัตราแลกเปลี่ยน
  • เกร็ดความรู้รัฐเคดาห์ เปอร์ลิส ซะลังงอ
  • ภาษาบาฮาซา
  • การสั่งอาหาร
  • คำศัพท์ของใช้บนโต๊ะอาหารและโรงแรม

Where to stay – Seoul, Korea
It was a looooooong trip because I tried my best to keep the expense as low as possible. So I spent 6 hours on the van to Phuket International Airport, waited 5 hours for the flight to KL, and how lucky I was to get the seat in the last row, meaning I couldn’t adjust the seat position T.T Anyway, the flight was merely 1 hour, so I managed to survive the backache.

Of course as AirAsia was a low cost airline I had to spend another 4 hours in the airport =__=;; Thanks to the tiredness, I slept through the flight until it landed safely at the Incheon International Airport.

20140109_054043-horz

ICN was very tourist-friendly; there were volunteers around the area to help tourists with their traveling. I took airport shuttle bus to the Plaza Hotel near the City Hall area. There were only 2 people on the bus; still, it ran normally. Oh how I love Korean transportation system >__<

20140109_081557

IMG_2584-tile

The hostel I stayed was called ‘The Suitcasers’ which lied deep in a small alley with a lot of restaurants. I also saw a lot of men wearing those gangster suits (well K-Drama kinda gave me the idea) which reduced its score for the otherwise a perfect hostel LOL The staff were EXTREMELY friendly; they helped me a lot even before my arrival, and after I departed, they still helped me book the intercity bus without any surcharge – Dae.to.the.Bak! The staff could speak near native English, Mandarin and Japanese…..honestly their service quality put those which claimed to be 5 stars in shame.

I’ve already booked The Suitcasers for my trip in September mainly because of its service and location; the City Hall is the interchange station which made it easier to travel. However, don’t get the wrong idea that the hostel is in Myeongdong like it claimed to be – take a taxi, 3500 won means less expense on muscle pain relief cream LOL

The room, despite the unbelievably small size, was clean and had everything I could possibly need – bathrobe, towel, fridge, TV, slippers, shampoo, soap, skin lotion, good wifi and even PC with LAN connection. When I was there the temperature was below -10c ; thus, I was grateful that they did a great job in keeping the room warm…well a bit too good that I ended up sleeping with the window ajar.

20140109_214318-horz

cats

Last but not least, I don’t get any dough from the Suitcasers for this review LOL

Next up…Day1 in Seoul

BTW mind telling me what is this wooden stick used for? I saw this in every hotel I stayed…

IMG_2626

โครงการ Discover Malaysia รุ่น ๒

pink-garden

สิ่งที่ต้องเตรียม

กำหนดการทัศนศึกษา

malayvinil2014-small

จากการตอบรับที่ดีในโครงการทัศนศึกษา Discover Malaysia รุ่นที่ ๑ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง จัดทำโครงการทัศนศึกษา Discover Malaysia รุ่นที่ ๒ ขึ้นสำหรับนักเรียนและท่านผู้ปกครองที่สนใจในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ โดยมีกำหนดเดินทางวันที่ ๕ ถึง ๘ เมษายน ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๑

รุ่นที่ ๑

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับภาคใต้ของไทย ดังนั้นหลังจากการเปิดประตูอาเซียน ชาวมาเลเซียจะเป็นต่างชาติที่เราต้องพบปะบ่อยที่สุด นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีความก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน
ประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับระหว่างการเดินทาง ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ จะก่อให้เกิดการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนัก ที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการพัฒนาตนเอง


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ  DiscoverMalaysia รุ่น  2

plan

ชมภาพรุ่นที่ 1 

กัวลาลัมเปอร์

kuala-lumpur

01

ปุตราจายา

putrajaya

03

เก็นติ้ง

5222fddece5c2-resorts-world-genting

02

โรงแรม

bintang-5

bintang-10
bintang-2

สถาบัน London English Academy

about-LEA

lea