Philippines

ชื่อประเทศ (Country Name)

 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Republic of the Philippines

ธงชาติ (National Flag)

ตราแผ่นดิน (National Emblem)

สถานที่ตั้งและแผนที่ (Location & Map)

ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก

เมืองหลวง (Capital City)

มะนิลา Manila

กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)

ตากาล็อก (Tagalog) 28.1%, Cebuano 13.1%, Ilocano 9%, Bisaya/Binisaya 7.6%, Hiligaynon Ilonggo 7.5%, Bikol 6%, Waray 3.4%, อื่นๆ (other) 25.3%

สัญชาติ (Nationality)

Noun: Filipino(s)
Adjective: Philippine
ศาสนา (Religions)
คาธอลิก (Catholic) 82.9%  แบ่งเป็น โรมันคาธอลิก (Roman Catholic) 80.9%  Aglipayan 2%, มุสลิม (Muslim) 5%, คริสต์อิวานเจลิค 2.8%, Iglesia ni Kristo 2.3%, คริสต์นิกายต่างๆ (other Christian) 4.5%, อื่นๆ (other) 1.8%, ไม่ระบุ (unspecified) 0.6%, ไม่มีศาสนา (none) 0.1%
ภาษา (Languages)
ฟิลิปปินส์ตากาล็อก Filipino/Tagalog (ทางการ ) และอังกฤษ (ทางการ); แบ่งเป็น 8 สำเนียงหลัก – Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon or Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, and Pangasinan
ประชากร (Population)
103,775,002
อัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate)
92.6%

ชุดประจำชาติ (National Costume)

ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่า บารองตากาล็อก ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสัปปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวดลาย ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่า บาลินตาวัก

The barong Tagalog (or simply barong) is an embroidered formal garment of the Philippines. In Filipino culture it is a common wedding and formal attire, mostly for men but also for women. The balintawak
(Source: http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/national-costumes-of-asean-member.html)
 

ดอกไม้ประจำประเทศ (National Flower)

Sampaguita Jasmine
การปกครอง (Government)
สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี

เศรษฐกิจ (Economy)

  • เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า
  • ป่าไม้ มีป่าไม้หนาแน่น เป็นรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี
  • เหมืองแร่ ฟิลิปปินส์ไม่มีแร่ดีบุก แร่ส่งออกสำคัญ คือ เหล็ก โครไมต์ ทองแดง เงิน
  • อุตสาหกรรม ใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น โรงงานเยื่อกระดาษ แปรรูปไม้ ปูนซีเมนต์
โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Composition by Sector)
เกษตรกรรม (agriculture) : 12.8%
อุตสาหกรรม (industry) : 31.5%
การบริการ (services) : 55.7%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

395.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ต่อหัวประชากร (GDP Per Capita)

4,100 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 123,000 บาท)

สินค้าส่งออก (Export Commodities)

อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ (electronic equipment), ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลว (petroleum and liquefied natural gas), ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (wood and wood products), น้ำมันปาล์ม (palm oil), ยาง (rubber), สิ่งทอ (textiles), สารเคมี (chemicals)

สกุลเงิน (Currency)

เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)  1 บาท = 1.35 เปโซ

อัตรการว่างงาน (Unemployment Rate)

7%

อัตราประชากรมีความเป็นอยู่ที่ตํ่ากว่าเส้นของความยากจน (Population Below Poverty Line)

32.9%

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

5.3%

ประวัติศาสตร์

หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณชีววิทยาบ่งบอกว่ามีมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ เคยอาศัยอยู่ในเกาะปาลาวันตั้งแต่ประมาณ 50,000 ปีก่อน ชนเผ่าที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียได้เข้ามาตั้งรกรากในฟิลิปปินส์ และจัดตั้งเส้นทางเครือข่ายการค้ากับเอเชียอาคเนย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล

เฟอร์ดินานด์ มาเจลลันมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1521 (พ.ศ. 2064) มีเกล โลเปซ เด เลกัสปี มาถึงฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) และตั้งชุมชนชาวสเปนขึ้น ซึ่งนำไปสู่การตั้งอาณานิคมในเวลาต่อมา หลังจากนั้น นักบวชศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้แปรศาสนาของชาวเกาะทั้งหมดให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ ในช่วง 300 ปีนับจากนั้น กองทัพสเปนได้ต่อสู้กับเหตุการณ์กบฎต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากชนพื้นเมืองและจากชาติอื่นที่พยายามเข้ามาครอบครองอาณานิคม ซึ่งได้แก่ อังกฤษ จีน ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และโปรตุเกส สเปนสูญเสียไปมากที่สุดในช่วงที่อังกฤษเข้าครอบครองเมืองหลวงเป็นการชั่วคราวในช่วงสงครามเจ็ดปี (Seven Years’ War) หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ใต้การปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของสเปนใหม่ (New Spain) นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) ถึงปี ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) และนับจากนั้นฟิลิปปินส์ก็อยู่ใต้การปกครองของสเปนโดยตรง การเดินเรือมะนิลาแกลเลียน (Manila Galleon) จากฟิลิปปินส์ไปเม็กซิโก เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และหมู่เกาะฟิลิปปินส์เปิดตัวเองเข้าสู่การค้าโลกในปี ค.ศ. 1834

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s