Malaysia

ชื่อประเทศ (Country Name)

มาเลเซีย Malaysia

ธงชาติ (National Flag)


ตราแผ่นดิน (National Emblem)

สถานที่ตั้งและแผนที่ (Location & Map)

  ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตกอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ 2 คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันตก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว

เมืองหลวง (Capital City)

กัวลา ลัมเปอร์ Kuala Lumpur


กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)

มาเลย์ (Malay) 50.4%, จีน (Chinese) 23.7%, ชนพื้นเมือง (indigenous) 11%, อินเดีย (Indian) 7.1%, อื่นๆ (others) 7.8%

สัญชาติ (Nationality)

Noun: Malaysian(s)
Adjective: Malaysian
ศาสนา (Religions)
มุสลิม Muslim (ทางการ official) 60.4%, พุทธ (Buddhist) 19.2%, คริสต์ (Christian) 9.1%, ฮินดู (Hindu) 6.3%, ขงจื้อ (Confucianism), เต๋า (Taoism), ศาสนาของจีนอื่นๆ (other traditional Chinese religions) 2.6%, อื่นๆ 1.5%, ไม่มีศาสนา 0.8%
ภาษา (Languages)
บาฮาซา มาเลเซีย Bahasa Malaysia (ทางการ official), อังกฤษ (English), จีน (Chinese) (กวางตุ้ง Cantonese, จีนกลาง Mandarin, ฮกเกี้ยน Hokkien, ฮักก้า Hakka, ไห่หนาน Hainan, ฝูโจว Foochow), ทมิฬ (Tamil), Telugu, Malayalam, Panjabi, Thai
ประชากร (Population)
29,179,952
อัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate)
88.7%

ชุดประจำชาติ (National Costume)

สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า Baju Melayu (บาจู มลายู) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้ายส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า Baju Kurung (บาจูกุรุง) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว

(แหล่งที่มา http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/national-costumes-of-asean-member.html)

ดอกไม้ประจำประเทศ (National Flower)

ชบา  Hibiscus
การปกครอง (Government)
สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

เศรษฐกิจ (Economy)

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Composition by Sector)
เกษตรกรรม (agriculture) : 12%
อุตสาหกรรม (industry) : 40%
การบริการ (services) : 48%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

453 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ต่อหัวประชากร (GDP Per Capita)

15,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 474,000 บาท)

สินค้าส่งออก (Export Commodities)

อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ (electronic equipment), ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลว (petroleum and liquefied natural gas), ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (wood and wood products), น้ำมันปาล์ม (palm oil), ยาง (rubber), สิ่งทอ (textiles), สารเคมี (chemicals)

สกุลเงิน (Currency)

ริงกิต (MYR) = 10 บาท

อัตรการว่างงาน (Unemployment Rate)

2.5%

อัตราประชากรมีความเป็นอยู่ที่ตํ่ากว่าเส้นของความยากจน (Population Below Poverty Line)

3.1%

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

3.2%

ประวัติศาสตร์

ปรากฏความสัมพันธ์อย่างแน่นเฟ้นระหว่างหลายชนเผ่าพันธุ์และหลายวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากชาวมาเลย์และ กลุ่มชนพื้นเมืองแล้ว ยังมีผู้อพยพมาจากจีน อินเดีย อินโดนีเซียและส่วนอื่นของโลก ซึ่งรวมเข้าเป็นพลเมืองของมาเลเซีย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่าง น่า สนใจ อาจเนื่องมาจากการติดต่อสัมพันธ์นานปี กับภายนอกและการปกครองโดย ชาวโปรตุเกส ดัทช์ และ อังกฤษ ผลที่เกิดตามมาคือการวิวัฒน์ของประเทศจนเปลี่ยนรูปของวัฒนธรรมดังจะได้เห็น การผสมผสานได้อย่างวิเศษของ ศาสนา กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกาย ภาษาและอาหาร ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ปี ค.ศ.1957เป็นสหพันธ์มาเลเซีย ต่อมาเมื่อรวมรัฐซาบาห์ และ รัฐซาราวัดเข้าด้วยแล้ว ประเทศมาเลเซียจึงได้ถือกำเนิดขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s