PLCS คืนกำไรสู่สังคม

PLCS มอบความรู้เรื่อง ASEAN ผ่านไวนิลให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

เรากำลังก้าวย่างสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว เนื่องด้วยประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ต่างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านของเราให้มากขึ้น

PLCS จึงจัดทำป้ายไวนิลความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆของแต่ละประเทศในอาเซียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และมอบให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เป็นจำนวน 11 ผืน

==================================================================

PLCS ร่วมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในฟิลิปปินส์

 จากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในกรุงมะนิลาและอีกหลายจังหวัดของภาคเหนือของฟิลิปปินส์ ประชากรกว่า 2 ล้าน 4 แสนคนได้รับผลกระทบ โดยกว่า 5 แสนคนในจำนวนนี้ไร้ที่อยู่อาศัย ในฐานะเพื่อนบ้านอาเซียน PLCS ได้บริจาคร่วมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในฟิลิปปินส์

ภาพและข้อความจาก http://www.komchadluek.net/

==================================================================

PLCS ร่วมสนับสนุนฟุตซอล วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

กีฬาเป็นยาวิเศษ…โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ยาเสพติดแพร่กระจายไปทั่ว PLCS ร่วมมอบทุนทำเสื้อทีมฟุตซอลของวิทยาลับพัทลุงบริหารธุรกิจ 1000 บาท

==================================================================

PLCS บริจาคช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อนช้าง

ช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน ทว่าชะตากรรมของช้างในปัจจุบันกลับน่าเวทนา ช้างที่ควรจะอยู่ในป้ากลับต้องมาเดินอยู่ตามท้องถนน ช้างหลายตัวต้องบาดเจ็บล้มตาย โดยไม่ได้รับการเหลียวแล

มูลนิธิเพื่อช้างถือเป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลก ถูกก่อตั้งโดย อ. โซไรกา ซาลวาลา เพื่อให้การดูแลกับช้างที่บาดเจ็บ

PLCS ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับมูลนิธิ โดยร่วมบริจาคเป็นจำนวน 1,000 บาท เมื่อวันที่่ 16 มิถุนายน 2555

ท่านสามารถบริจาคเงินทุนเพื่อช่วยช้างได้โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธ.กสิกรไทย สาขารามอินทรา ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนช้าง เลขที่บัญชี 088-2-20983-0
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี กองทุนชื่อและสกุลช้าง มูลนิธิเพื่อนช้าง เลขที่บัญชี 111-2-27207-8

ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิเพื่อนช้าง (ปณ. ห้างฉัตร)

เมื่อท่านได้บริจาคแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบฝาก พร้อม ระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมายังมูลนิธิฯ ทางโทรสาร หรือ E-Mail เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

เบอร์โทรสารของมูลนิธิเพื่อนช้าง : 054-829-308
E-Mail ฝ่ายบัญชี-การเงิน : [email protected] อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ติดต่อเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน: 081-8839476

 

==================================================================

PLCS มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

เนื่องจากการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ PLCS ร่วมเป็นอีกหนึ่งโอกาสเล็กๆให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส โดยมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555

==================================================================

โครงการ The End of AIDS

 โรงเรียนภาษาและความพิวเตอร์พัทลุงได้จัดทำวิดิโอต่อต้านเอดส์ โดยความร่วมมือของโรงเรียนพณิชการพัทลุง พัทลุงบริหารธุรกิจเพื่อเข้าร่วมโครงการ The End of AIDS ของ JYJWorldWide และสนับสนุนความพยายามในการสร้างความตระหนักและหยุดยั้งโรคเอดส์ขององค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้รับการตอบรับจาก Mr. Micheal Hahn ผู้ประสานงานองค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

ข้อความจาก Mr. Micheal Hahn:

ขอบคุณมากสำหรับความพยายามและการสนับสนุนที่จะสร้างความตระหนักในโรคเอดส์! พวกเรา (องค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ) สนุกไปกับวิดิโอนี้และหวังว่าพวกคุณจะพยายามเอาชนะและหยุดยั้งเอดส์ต่อไป ถ้าเป็นไปได้ กรุณาบอกเยาวชนทุกๆคนที่เข้าร่วมโครงการว่าพวกเราชอบวิดิโอนี้มาก ขอแสดงความนับถืออย่างสูง Micheal Hahn

 และได้รับการเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของประเทศเม็กซิโก http://jyjmexico.blogspot.com/2011/09/video-proyecto-fans-tailandesas-de-jyj.html

==================================================================

 

ประกาศ

เรื่อง ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

ณ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง ประจำปี 2554

———————

 

ด้วย โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น มีผู้ที่ได้รับเลือกจากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

๑. เด็กชายฐิติกร สายน้ำเย็น

๒. เด็กชายสุภาพชาย บุญวัน

๓. เด็กหญิงธัญชนก กฤตรัชตนันต์

๔. เด็กชายคมสัน ตันติกานต์กุล

๕. เด็กหญิงมัญชุพร รอดมณี

๖. เด็กชายปิยวัฒน์ คงไข่

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาจีน

๑. เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชูดำ

๒. นางสาวกาญจนา เรืองสง

๓. เด็กหญิงศศิประภา เพ็งหนู

๔. นางสาวปาริฉัตร ศรียวง

๕. นางสาวนันทิยา อินเพ็ชร

๖. นางสาวรัตนาภรณ์ มากลาง

๗. เด็กหญิงจิรพรรณ ตั้งจิตต์

๘. เด็กหญิงวริศรา ชูสุวรรณ

๙. เด็กหญิงศิรินาถ หนูฤทธิ์

 

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น

๑. เด็กหญิงภัญฑิรา ธรรมสกุล

๒. นางสาวพิจิตรา จิระกุล

๓. เด็กหญิงสุภาวดี แก้วมาก

๔. เด็กหญิงวิภาศิริ ทวิสุวรรณ

๕. เด็กหญิงอนุศรา มาสวัสดิ์

๖. เด็กหญิงนิชาภัทร แสงจง

 

นักเรียนที่ได้รับทุนและผู้ปกครองต้องมาทำสัญญารับทุนในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๔๕ ณ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง (ในบริเวณโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ) เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนยังไม่มีบัตรให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแทนและชำำระเงินค่าอุปกรณ์จำนวน ๓๐๐ บาทสำหรับนักเรียนทุนวิชาภาษาอังกฤษหรือ ๓๕๐ บาทสำหรับนักเรียนทุนวิชาภาษาจีนและญี่ปุ่น

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง

(นางพรศรี  หนูสง)

ผู้บริหารโรงเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s