Discover Singapore รุ่นที่ 3 ตอนที่ 2 ‘Heading to Legoland’

การเดินทางวันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮบารู – สิงคโปร์

การเรียนรู้ :

  • การใช้คูปองอาหารเช้า
  • การควบคุมเวลา
  • การสั่งอาหาร
  • คำศัพท์เครื่องเล่น
  • การซื้อสินค้า
  • การเขียนใบขาเข้าและออกสิงคโปร์
  • กฎหมายและการศึกษาของสิงคโปร์
  • ประวัติศาสตร์สิงคโปร์
  • เงินตราสิงคโปร์