Welcome to PLCS!!!

เว็บไซต์นี้ทำงานดีที่สุดใน Google Chrome และ Mozilla Firefox

pagebig

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่มีความสนใจในภาษาต่างประเทศสู่ PLCS ค่ะ ตอนนี้บ้านหลังเล็กของเรามีความยินดีต้อนรับสมาชิกที่มีความสนใจใน..

การเรียนการสอนของ PLCS เน้นสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนผ่านการเรียนแบบสนุกสนานและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ โดยครูของ PLCS ล้วนมีความรู้ทางภาษา มีประสบการณ์การใช้ภาษานั้นจากการเรียนและการทำงานในประเทศเจ้าของภาษา พร้อมถ่ายทอดให้กับนักเรียน ผ่านการอบรมเทคนิคการสอน มีใบประกาศ CELTA จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษรับรอง เพราะฉะนั้นผู้เรียนจะได้รับทั้งความสนุกสนานและทักษะทางภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ในทุกๆปี PLCS ยังจัดทริปพานักเรียนของเราไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนของเราได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ก่อให้เกิดความมั่นใจและยังเปิดโลกทัศน์ของเด็กๆให้พร้อมที่จะก้าวเข้าเป็นหนึ่งในประชากรโลกอย่างมีคุณภาพ

ปูเส้นทางสู่โลกกว้างไปกับเราที่ PLCS

ติดต่อ PLCS ได้โดย คลิกที่นี่!

หรือ…

โทรศัพท์หรือไลน์ 088 398 2381 

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุกิจ (อาคารสีชมพู) ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง