ด่วน!!!!!! 3 ที่นั่งสุดท้าย Discover Malaysia เรียน เล่น เที่ยวที่ปีนัง 3 วัน 2 คืน

.

.

สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแล้ว

เชิญคลิกเพื่อดาวน์โหลดจดหมายเชิญปฐมนิเทศ รายละเอียดการทำพาสต์ปอร์ตและการชำระเงิน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดจดหมายเชิญปฐมนิเทศ รายละเอียดการทำพาสต์ปอร์ตและการชำระเงิน

.

ใบลงทะเบียนสามารถส่งได้ที่โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุงหรือ กรอกและสแกนพร้อมแนบหลักฐาน ส่งอีเมล์มาที่ persephonyx@hotmail.com และนำหลักฐานตัวจริงมายื่นในวันปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 1310 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

malaysia-small

เพื่อให้น้องๆได้เปิดโลกทัศน์ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปิดภาคเรียนปีนี้ PLCS เชิญชวนน้องๆ ทุกคนเข้าร่วมโครงการ Discover Malaysia เรียน เล่น เที่ยวที่ปีนัง 3 วัน 2 คืน

การทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวรัฐปีนัง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เป็นหนึ่งในรัฐที่พัฒนาและมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดในมาเลเซีย ทั้งยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม และได้รับความนิยมจากนักเรียนชาวไทยในการมาศึกษาต่อ

นอกจากประสบการณ์การท่องเที่ยว ชมความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆ แล้ว น้องๆจะได้เข้าแคมป์ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 1 วัน พร้อมรับเกียรติบัตรจากโรงเรียนเคมบริดจ์ อิงลิช ฟอร์ ไลฟ์ (Cambridge – English for Life) สถาบันชั้นนำในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยแห่งเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

pay

ลงทะเบียนได้ที่โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง ถึง 1 มีนาคม 2556

เดินทางช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมหรือสัปดาห์แรกเดือนเมษายน