เฮฮาภาษาแชท

25550404-230709.jpg

ไม่ใช่แค่ในภาษาไทยเท่านั้นท่ีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังการแพร่หลายของโปรแกรมแชท ในภาษาอังกฤษก็เกิดตัวย่อใหม่ๆขึ้นมากมายเพื่อเป็นการประหยัดตัวอักษรที่ต้องพิมพ์ ดังนั้มันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ถ้าเราจะเรียนรู้ตัวย่อเหล่านี้ไว้บ้างใช่ไหมล่ะคะ (^_−)−☆

asl : age, sex, location อายุ เพศและที่อยู่
lol : laugh out loud หัวเราะดังๆ
rofl : rolling on the floor laughing หัวเราะกลิ้งอยู่บนพื้น
lmao : laughing my ass off หัวเราะจนก้นหลุด
imo : in my opinion ในความคิดของฉัน
idk : I don’t know. ฉันไม่รู้
ikr : I know right? ใช่ไหมล่ะ (เห็นด้วย)
OMG : oh my god
gdi : god damn it
ttul : talk to you later ไว้คุยกัน
btw : by the way อีกอย่าง
brb : be right back เดี๋ยวมา
bff : best friend forever เพื่อนซี้ตลอดกาล
bf : boyfriend แฟนหนุ่ม
gf : girlfriend แฟนสาว
gtg : gotta go ต้องไปแล้ว
jk : just kidding ล้อดล่น
w/o : without ปราศจาก