[การแปล] วันนี้ 9 ก.ค. มีประเทศน้องใหม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

วันนี้ (9 ก.ค. 2554) ได้มีประเทศน้องใหม่ลำดับที่ 193 ของโลกกำเนิดขึ้นมาแล้วค่ะ ชื่อว่า สาธารณรัฐซูดานใต้ เรามาทำความรู้จักกับประเทศนี้กันนะคะ

วันนี้เราจะมาดูไปพร้อมๆกับศึกษาวิธีการแปลหรือจับใจความด้วยวิธีการตัดค่ะ

บทความนี้สำหรับน้องๆที่ยังไม่ขึ้นระดับมหาวิทยาลัยจะรู้สึกว่ามีคำยากค่อนข้างเยอะ  ในกรณีอย่างนี้ เราสามารถใช้เทคนิคการจับใจความมาช่วยในการอ่านได้นะคะ นั่นก็คือใจความสำคัญของย่อหน้ามักจะอยู่ในวรรคแรก (ไม่เสมอไป แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้น) เราลองมาดูกันนะคะ

MySpace

South Sudanese wept openly as they celebrated their independence Saturday, cheering, whistling and dancing down the streets in a ceremony fitting for the birth of new nation.

Main idea : South Sudanese wept openly as they celebrated their independence Saturday, cheering, whistling and dancing down the streets in a ceremony fitting for the birth of new nation.

ประชาชนชาวซูดานใต้ร้องไห้อย่างเปิดเผยขณะที่พวกเขากำลังเฉลิมฉลองวันเสาร์แห่งอิสระภาพ

weep = cry = ร้องไห้

independence = อิสรภาพ independence day คือวันแห่งอิสรภาพหรือวันชาติ

whistle = นกหวีด ผิวปาก เป่าปาก

ceremony = พิธีการ

Photobucket

“We are free at last,” some chanted, flags draped around their shoulders.

flag = ธงชาติ

free = อิสระ

“ในที่สุด พวกเราก็เป็นอิสระ” บางคนแซ่ซ้อง มีธงชาติห่มอยู่บนไหล่ของพวกเขา

<3<3<3

“No more war. We were born in the war, grew up in the war and married in war.”

war = สงคราม

born = เกิด
grow up (past = grew up) = เติบโต
marry (past = married) = แต่งงาน

“ไม่มีสงครามอีกแล้ว พวกเราเกิดมาในสงคราม โตในสงคราม และแต่งงานในสงคราม”

<3<3<3

South Sudan is among the world’s poorest, with scores who fled the long conflict coming home to a region that has not changed much over the years.

Main Idea: South Sudan is among the world’s poorest, with scores who fled the long conflict coming home to a region that has not changed much over the years.

ซูดานใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่จนที่สุด

flee (past = fled) = หนี
conflict = ความขัดแย้ง
region ภูมิภาค ดินแดน
change = เปลี่ยนแปลง

<3<3<3

The infrastructure is still lacking — with few paved roads in the new nation the size of Texas. Most villages have no electricity or running water.

Main idea: The infrastructure is still lacking — with few paved roads in the new nation the size of Texas. Most villages have no electricity or running water.
โครงสร้างพื้นฐานยังคงขาดแคลน

infrastructure = โครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถนน ฯลฯ
paved road = ถนนลาดยาง
electricity = ไฟฟ้า

<3<3<3

South Sudan sits near the bottom of most human development indices, according to the United Nations, including the highest maternal mortality and female illiteracy rates.

Main idea: South Sudan sits near the bottom of most human development indices, according to the United Nations, including the highest maternal mortality and female illiteracy rates.

ซูดานใต้อยู่เกือบที่สุดท้ายในดัชนีเรื่องการพัฒนามนุษย์

development = การพัฒนา

indices (plu. of index)= ดรรชนี
maternal = เกี่ยวกับมารดา
mortality = การเสียชีวิต
illiteracy = การไม่รู้หนังสือ (literacy = การรู้หนังสือ)

========================================================

เห็นไหมล่ะคะ ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ทุกคำในบทความเพื่อจะอ่านให้เข้าใจ เพียงแค่เรารู้จักจับใจความก็จะช่วยลดระยะเวลาได้มากค่ะ

ลองมาดูความหมายแบบเต็มๆ ข้างล่างนะคะ

MySpace

South Sudanese wept openly as they celebrated their independence Saturday, cheering, whistling and dancing down the streets in a ceremony fitting for the birth of new nation.

ประชาชนชาวซูดานใต้ร้องไห้อย่างเปิดเผยขณะที่พวกเขากำลังเฉลิมฉลองวันเสาร์แห่งอิสระภาพ โห่ร้อง เป่าปากและเต้นรำกันบนถนนในพิธีการที่จัดมาเพื่อการกำเนิดของประเทศใหม่นี้

“We are free at last,” some chanted, flags draped around their shoulders.

“ในที่สุด พวกเราก็เป็นอิสระ” บางคนแซ่ซ้อง มีธงชาติห่มอยู่บนไหล่ของพวกเขา

“No more war. We were born in the war, grew up in the war and married in war.”

“ไม่มีสงครามอีกแล้ว พวกเราเกิดมาในสงคราม โตในสงคราม และแต่งงานในสงคราม”

South Sudan is among the world’s poorest, with scores who fled the long conflict coming home to a region that has not changed much over the years.

ซูดานใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่จนที่สุด มีคนมากมายที่หนีความขัดแย้งอันยาวนานไปและกลับมาสู่บ้านเกิดในดินแดนที่ไม่เปลี่ยนไปเลยในระยะเวลาหลายปี(ที่ผ่านมา)

The infrastructure is still lacking — with few paved roads in the new nation the size of Texas. Most villages have no electricity or running water.

โครงสร้างพื้นฐานยังคงขาดแคลน มีถนนลาดยางจำนวนน้อยในประเทศใหม่นี้ซึ่งมีขนาดพอๆกับรัฐเท็กซัส หมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาใช้.

South Sudan sits near the bottom of most human development indices, according to the United Nations, including the highest maternal mortality and female illiteracy rates.

ซูดานใต้อยู่เกือบที่สุดท้ายในดัชนีเรื่องการพัฒนามนุษย์จากองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งอัตราการตายของมารดา(จากการคลอดบุตร) และสตรีที่ไม่รู้หนังสือ

Full news can be read at: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/07/09/sudan.new.nation/index.html?eref=edition

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s