เติ้งเสี่ยวผิง…ผู้เปิดประตูสู่ความเสรี

Photobucket

จีนได้ก้าวเข้าสู่การปฏิรูปและเริ่มนโยบายการเปิดประตูในปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) โดยริเริ่มโดยเติ้งเสี่ยวผิง

“对外开放具有重要的一意义,任何一个国家要发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验,先进科学技术和资金,是不可能的。”

“การเปิดกว้างสู่ภายนอกมีความหมายที่สำคัญมาก ทุกประเทศต้องพัฒนา การแยกตัว ปิดกั้นตัวเองนั้นไม่ได้ ไม่มีความแข็งแกร่งในการติดต่อกับนานาชาตินั้นไม่ได้ การไม่นำเข้าประสปการณ์ระดับสูง วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า เทคโนโลยีและเงินทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว นั้นไม่ได้”

โดยการปฏิรูปนั้นได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงได้เสนอนโยบาย 4ทันสมัย ได้แก่

ความทันสมัยด้านอุตสาหกรรม 工业现代化 (gong1 ye4 xian4 dai4 hua4 กงเย่เซี่ยนไต้ฮว่า)

ความทันสมัยด้านการเกษตร  农业现代化 (nong2 ye4 xian4 dai4 hua4 หนงเย่เซี่ยนไต้ฮว่า)

ความทันสมัยด้านความมั่นคงแห่งชาติ  国防现代化 (guo2 fang2 xian4 dai4 hua4 กั๋วฝางเซี่ยนไต้ฮว่า)

ความทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  科学技术现代化 (ke1 xue2 ji4 shu4 xian4 dai4 hua4 เคอเสวือจี้ซรู่เซี่ยนไต้ฮว่า)

นโยบายสี่ทันสมัยนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างจีนให้เป็นมหาอำนวจทางเศรษฐกิจในช่วงต้นศรรตวรรษที่ 21 โดยการปฏิรูปนี้จะเน้นหนักให้จีนเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเอง จีนเพิ่มการส่งออกด้วยการเปิดตลาด โดยเฉพาะการสั่งซื้อเครื่องจักรจากญี่ปุ่นและโลกตะวันตก จีนเร่งเครื่องทางเศรษฐกิิจด้วยการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ การค้าที่เสรีขึ้น การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประสปการณ์ทางด้านการบริหาร

 工业 gong1 ye4    กงเย่  อุตสาหกรรม

农业 nong2 ye4   หนงเย่  เกษตรกรรม

国防 guo2 fang2   กั๋วฝาง    การป้องกันประเทศ

重要  zhong4 yao4 จร้งเย่า  สำคัญ

意义 yi4yi4  อี้อี้ ความหมาย

发展 fa1zhan3 ฟาจร่าน พัฒนา

国际 guo2ji4 กั๋วจี้ นานาชาติ

交往 jiao1wang3 เจียวหวั่ง คบ ติดต่อ

先进 xian1 jin4 เซียนจิ้น ทันสมัย

经验 jing1yan4 จิงเอี้ยน ประสปการณ์

科学 ke1xue2 เคยเสวือ วิทยาศาสตร์

技术 ji4shu4  จี้ซรู่ เทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s