I want to learn, but I don’t want to study! ฉันอยากเรียนแต่ไม่อยากเรียน!

I want to learn, but I don’t want to study!
ฉันอยากเรียนแต่ไม่อยากเรียน!

 

สรุปเรางงหรือคนพูดประโยคนี้กำลังสับสนในชีวิตกันแน่คะ?

 

ปัญหาคือ learn ก็แปลว่าเรียน study ก็แปลว่าเรียนใช่ไหมเอ่ย…..

แล้วมันมีข้อแตกต่างหรือเปล่า?

 

คำตอบคือมีค่ะ ^___^

 

learn หมายถึงการเรียนรู้ แต่เป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง จำได้ ใช้เป็น

ซึ่งถ้าไม่อยากสับสนกับ study ก็คิดซะว่า learn ก็คล้ายๆกับการบรรลุนั่นเอง

 

ส่วน study หมายถึง การเรียน study เป็นการกระทำที่กระทำที่(อาจจะ)นำไปสู่การเรียนรู้ (learn)

เช่น การที่เรามาโรงเรียน เรามาเรียน (study) เพื่อในที่สุดเราจะได้เรียนรู้หรือบรรลุ (learn) เนื้อหาวิชาต่างๆ

 

ตัวอย่างนะคะ

 

ถ้าเราพูดว่า “ํำํ่Yesterday I learned English.” ถูกไหมเอ่ย?

 

“ํำํ่Yesterday I learned English.” หมายถึงในเมื่อวานวันเดียวฉันบรรลุทุกอย่างในภาษาอังกฤษ คำศัพย์ ไวยากรณ์ รู้ทั้งหมด 100%

 

ไม่ค่อยจะถูกใช่ไหมล่ะคะ เพราะภาษาิอังกฤษไม่สามารถเรียนรู้หรือบรรลุได้ในเวลาหนึ่งวัน

ฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเมื่อวานฉันเรียนภาษาอังกฤษ ก็ใช้ “Yesterday I studied English.

 

^_____________^

 

เข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ

 

So if you want to learn English, you need to study!

 

Photobucket

Reference: http://learnenglishwithfred.blogspot.com/2009/04/english-vocabulary-difference-between.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s