จีน: เสรีภาพในความเป็นคอมมิวนิสต์

Photobucket Photobucket

ภาพหลังของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่าจีนแดงนั้น คือประเทศคอมมิวนิสต์ที่ยังไม่พัฒนา ผู้คนที่แต่งกายเหมือนๆกัน

แต่เวลาที่ผันผ่านไป ภาพลักษณ์เหล่านั้นยังตรงกับสภาพปัจจุบันหรือไม่?

คอมมิวนิสต์คือระบอบที่ยึดถือความเท่าเทียมกันของทุกคน โดยหน้าที่ของแต่ละคนจะถูกกำหนดไว้แล้ว คุณเป็นเกษตรกร คุณเป็นทหาร โดยไม่มีสิทธิ์เลือก ซึ่งนั่นเป็นที่มาของภาพลักษณ์ดังกล่าว

ทว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก การพัฒนาของการศึกษา เสรีภาพและเทคโนโลยี ทำให้การกักขังตัวเองอยู่ในความเป็นคอมมิวนิสต์เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

ในหลายๆ แง่มุม ชาวจีนมีเสรีภาพไม่ด้อยไปกว่าชาติใดๆ ทุกคนมีสิทธิเลือกการศึกษาและอาชีพ วิถีชีวิต การสะสมทรัพย์ การเลือกตั้งหรือแม้แต่สหภาพแรงงาน แต่ขณะเดียวกันประเทศจีนยังคงดำเนินไปใต้แนวความคิดของคอมมิวนิสต์ ซึ่งสะท้อนจากสิทธิการถือครองที่ดิน ระบบฮู่โข่ว การแทรกแทรงสื่อ สิทธิในการประท้วง และที่สำคัญพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ

อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็วในประเทศจีน และความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบไปทั่วโลก ด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจและการค้าที่ในกุมมือแห่งแดนมังกร…จีน

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s