รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา PLCS ปี 2011 รุ่นที่ 1

ประกาศ

เรื่อง ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

ณ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง ประจำปี 2554

———————

 

ด้วย โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น จำนวน 26 ทุน โดย มีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1. จำนวนทุนและหลักสูตรที่ให้ทุน  26 ทุน 6 หลักสูตร

1.1 ภาษาอังกฤษ  10 ทุน ทุนละ 2 หลักสูตร รวมมูลค่า 15,200 บาท

– Fun Spelling (48 ชั่วโมง)

– English for Kids ระดับ 1-4 (120 ชั่วโมง)

1.2 ภาษาจีนกลาง  8 ทุน ทุนละ 2 หลักสูตร รวมมูลค่า 10,100 บาท

– หลักสูตรภาษาจีน พื้นฐานระบบพินอิน   (20 ชั่วโมง)

– หลักสูตรการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ระดับต้น (90 ชั่วโมง)

1.3 ภาษาญี่ปุ่น  8 ทุน ทุนละ 2 หลักสูตร รวมมูลค่า 11,700 บาท

– หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานอักษรญี่ปุ่น (30 ชั่วโมง)

– หลักสูตรการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน ระดับต้น 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง 100 ชั่วโมง)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (กรณีสมัครทุนวิชาภาษาอังกฤษ) หรือเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (กรณีสมัครทุนวิชาภาษาจีนและญี่ปุ่น)

2.2 มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป

3. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานในโรงเรียน หรือ ดาวน์โหลดที่นี่ และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง (ในบริเวณโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ ถ. ไชยบุรี ต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง โทร. 08 8398 2381, 08 1690 5289) ภายในวันที่ 19 กรกรฎาคม 2554 และจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนอย่างเป็นทางการพร้อมรายละเอียดการรายงานตัวในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนที่ระบุไว้แล้วข้างต้น

4. เงื่อนไขการรับทุน

4.1 ผู้ได้รับทุนต้องมารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งจะประกาศอีกครั้งที่เว็บไซต์โรงเรียน ที่ ptlang.wordpress.com

4.2 ทุนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินหรือโอนให้ผู้อื่นได้

4.3 นักเรียนจะต้องเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือลาออกกลางคัน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน หากนักเรียนเลือกที่จะไม่เรียนต่อจนครบตามหลักสูตร จะต้องชดใช้ทุนทั้งหมดตามมูลค่าทุนที่ระบุไว้ในข้อที่ 1

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔  กรกฎาคม 2554

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง

(นางพรศรี  หนูสง)

ผู้บริหารโรงเรียน

2 comments on “รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา PLCS ปี 2011 รุ่นที่ 1

  1. Pingback: ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง (PLCS)! « PLCS

  2. Pingback: ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง (PLCS)! « PLCS

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s