หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

Photobucket

>>>รายละเอียดครูผู้สอน คลิกที่นี่!!!<<<

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานอักษรญี่ปุ่น (30 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน       เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น แต่ควรมีพื้นฐานอักษรภาษาอังกฤษ

วันและเวลาเรียน      เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 2 ชั่วโมง

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 12  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นทั้งอักษรฮิรางานะ และอักษรคาตาคานะ
  • การนำอักษรโรมันไปใช้ในการอ่านอักษรญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่าย                   3,000 บาท ( 30 ชั่วโมง)

=======================================================================

หลักสูตรการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน ระดับต้น 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง 100 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน      เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการอ่านและเขียน อักษรฮิรางานะ และอักษรคาตาคานะ

ระดับ                       แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับละ 33 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน      เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 2 ชั่วโมง

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 12  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับขั้นต้น เช่น การทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น กล่าวลา ขอบคุณ การใช้คำแสดงคำถามแบบพื้นฐาน เช่นใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร การนับเลข ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย                   3,300 บาท ( 33 ชั่วโมง)

========================================================================

หลักสูตรการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน ระดับกลาง 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง 96 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน       เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการอ่านและเขียน อักษรฮิรางานะ และอักษรคาตาคานะ และมีคำศัพท์สะสมประมาณ 1000 คำ

ระดับ                       แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับละ 32 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน      เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 2 ชั่วโมง

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 12  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
    การสอบถามความหมายของคำหรือประโยค การอธิบายอาการป่วยเมื่อพบแพทย์ การท่องเที่ยว โดยใช้ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย                   3,200 บาท ( 32 ชั่วโมง)

========================================================================

หลักสูตรการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน ระดับกลาง 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง 90 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน       เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการอ่านและเขียน อักษรฮิรางานะ และอักษรคาตาคานะ และมีคำศัพท์สะสมประมาณ 1500 คำ

ระดับ                       แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน      เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 2 ชั่วโมง

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 12  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
    การฝากของ การพูดคุยถึงเรื่องที่ได้ยินมา การขอลาหยุด โดยใช้ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย                   3,000 บาท ( 30 ชั่วโมง)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s